РЈ „Урбанистичко планирање и одржавање путева“

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кула основано је одлуком Скупштине општине Кула у циљу обављања комуналних делатности од општег интереса за све грађане и привредне субјекте на територији општине. Мисија предузећа уско је повезана са његовом делатношћу  и подразумева обављање комуналних послова на начин којим обезбеђује уредно и квалитетно задовољење потреба корисника комуналних услуга, као и заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине.

Организациона структура и само пословање предузећа подразумева поделу у радне јединице као организационе целине које директно пружају услуге трећим лицима. Подела је одређена по делатности и пословима које врше у оквиру јавног комуналног предузећа.

Једна од радних јединица је „Урбанистичко планирање и одржавање путева“ која је задужена за обављање послова око одржавања атарских путева, сузбијања амброзије, послова зимске службе и пружања услуга грејања. Поред ових свакодневни послови које обавља ова служба су одржавање јавне расвете, контрола и одржавање вертикалне сигнализације, атмосферске канализације, дечијих игралишта и спортских терена. Задатак одељења „Урбанистичко планирање и одржавање путева“ је да се грађанима и привредним субјектима обезбеди несметано функционисање и створе квалитетни услови за живот. Кроз контролу и одржавање саобраћајне сигнализације и атарских путева врши се континуирана брига о безбедности свих учесника у саобраћају. Послови пружања услуга грејања подразумевају поред несметаног снабдевања грађана грејањем у току грејне сезоне, одржавање система за грејање,  његову контролу и проналажење ефикаснијих и економичнијих извора грејања. Захваљујући овом одељењу јавна расвета у свим насељеним местима општине функционише беспрекорно, кварови који се пријаве у најкраћем могућем року буду санирани. Орезивање и уклањање грана које угрожавају стамбене објекте и водове електро мреже су поред одржавања дечијих игралишта и спортских терена свакодневна брига овог одељења.

Екипе одељења „Урбанистичко планирање и одржавање путева“  свакодневно су на терену и труде се да обезбеде што боље услове за  живот грађана, а развој и унапређење живота не може се замислити без ове и осталих  радних јединица ЈКП „Комуналац“.